BADANIA I POMIARY

SimDes Partner oferuje usługi w zakresie pomiarów oraz badań aby wspomóc symulacje komputerowe, zweryfikować wirtualne modele, dostarczyć danych o obciążeniach termicznych i mechanicznych do analiz zmęczeniowych, monitorować i diagnozować maszyny.

Oferujemy najlepsze połączenie rzeczywistych testów z symulacjami komputerowymi aby stworzyć innowacyjne, lekkie i solidne produkty dla naszych klientów gdzie użycie realistycznych obciążeń jest kluczowe. W oparciu od dane pomiarowe i wyniki symulacji, nasi inżynierowie rozwiązali wiele problemów ze zmęczeniem nisko- i wysoko-cyklowym, nadmiernymi drganiami oraz hałasem w wielu gałęziach przemysłu.

NASZE KOMPETENCJE:

Pomiary tensometryczne

Pomiary przyśpieszeń i drgań

Pomiary temperatury

Pomiary przechyłu

Monitoring strukturalny - SHM

Oprzyrządowanie do pomiarów podczas lotu

Diagnostyka i monitorowanie stanu technicznego maszyn

Budowa bezprzewodowych sieci sensorycznych WSN

SPRZĘT:

BEZPRZEWODOWA
SIEĆ CZUJNIKOWA


Do pomiaru różnych wielkości fizycznych wykorzystujemy bezprzewodowe sieci czujnikowe (ang. Wireless Sensor Network – WSN). WSN pozwalają na łatwiejszy i szybszy montaż niż tradycyjne systemy kablowe, czas potrzebny za zainstalowanie czujników może być skrócony z kilku dni do kilku godzin. WSN co są znacznie tańsze z uwagi na mały koszt okablowania oraz krótki czas montażu.

MOTORYZACJA
Badania podczas testów terenowych, pomiary w tunelu aerodynamicznym, pomiary laboratoryjne, badania komfortu podczas jazdy.

KOLEJ
Pomiary drgań kół kolejowych i tramwajowych, monitorowanie stanu technicznego łożysk, automatyczne wykrywanie awarii wrażliwych urządzeń i systemów, monitorowanie i diagnostyka stanu technicznego pantografów.

LOTNICTWO
Badanie komfortu podczas lotu, pomiary podczas lotów testowych, monitorowanie i diagnostyka systemów.

SPRZĘT MORSKI
Śledzenie, monitorowanie, nadzór, badania podczas testów podwodnych, monitorowanie pracy urządzeń w maszynowni.Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych usług badań i pomiarów prosimy o kontakt.